Satış Sözleşmesi


Satış Politikaları ve Kullanıcı Sözleşmesi, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un ("Kanun") 3 üncü maddesi uyarınca, Gençlik Karnavalı ile ilgili tanıtıcı bilgilerin tümü, sitemizin "Karnaval Hakkında" başlıklı bölümünde güncel şekilde yer almaktadır. Gençlik Karnavalı sitesi olarak hedefimiz; biletinizi en kısa sürede, en kolay şekilde satın almanızı sağlamaktır. Aşağıda Satış Politikamızı ve Satış Sözleşmemizi, müşteri olarak sizi memnun kılacak ve genclikkarnavali.com web sitemizdeki satın alım süreci konusunda sizi bilgilendirecek şekilde tasarladık. Bu Satış Politikası ve Sözleşmemiz, Kullanım Koşullarımızın da bir bölümünü oluşturur. Web sitemize üye olarak ve/veya bilet alım işlemlerini gerçekleştirerek, Kullanım Koşulları/Satış Politikası/Sözleşme hükümlerini ve Gizlilik Beyanını okuduğunuzu, anladığınızı ve içeriklerini aynen kabul etmiş sayılacağınızı belirtir, satış politikası ve/veya sözleşme hükümlerinin aksine bir talebinizin ya da şikâyetinizin olması durumunda, herhangi bir bilet alım işlemi gerçekleştirmeden ve siparişinizi onaylamadan önce, yardım sayfasını ziyaret etmeniz, ve/veya sitemizde belirtilen iletişim numaralarından bizimle iletişime geçmenizi öneririz. Sitemizden bilet satın alarak ve siparişinizi onaylayarak, işbu Sözleşme hükümlerine bağlı olduğunuzu kabul etmektesiniz. Dolayısıyla sitemizden bilet satın aldığınızda, etkinlik biletleri ile ilgili tüm sürece, prosedürlere ve işlemlere aşağıda yer alan Sözleşme hükümlerinin aynen uygulanacağını önemle belirtiriz.

 

Ayrıca, siparişinizi onaylayarak; bileti satın almadan önce; a) firmamız ile ilgili gerekli tüm bilgileri ve iletişim adreslerini, b) satın aldığınız bilete ve hizmete ilişkin tüm özellikleri ve ayrıca tüm vergiler dahil toplam bilet/hizmet fiyatını ve varsa tüm ek masrafları, c) Ödeme, teslimat, ifaya ilişkin bilgileri ve şikayetlere ilişkin sözleşmede düzenlenen çözüm yöntemlerini, d) Uyuşmazlık konusunda başvurularınızı Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine yapabileceğinize dair sözleşmesel bilgileri, e) Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 15-(g) maddesine istinaden cayma hakkınızın olmadığını ve neticeten sözleşmede düzenlenen tüm hükümleri bildiğinizi yazılı olarak kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz. Siparişlerinizi onaylamadan önce, sizlerden onayınız kapsamında, yazılı şekilde ön bilgilendirme onayı alındığını ve ön bilgilendirme onayının işbu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olduğunu ayrıca ve önemle vurgularız. İlaveten, işbu sözleşme ve ön onay ile "bilet satın alma siparişinizin onaylanması durumunda ödeme yükümlülüğü altına gireceğiniz" konusunda açık ve anlaşılır şekilde bilgilendirildiğinizi de önemle belirtmek isteriz.

 

Bilet Satışı ile İlgili  Şart ve Koşullar;

Sitemiz, yetkili bilet satışı web sitesi olarak, biletini satın aldığınız etkinliği düzenleyen "organizatör, etkinlik mekânı, kulüp veya tiyatrolar" (Bundan böyle her biri "Etkinlik Organizatörü" diye anılacaktır) adına bilet satar ve bilet başına hizmet bedelini etkinlik organizatöründen alır. Ancak bilet fiyatlarını veya oturma yerlerini belirleme konusunda hak ve yetkiye sahip değildir. Bileti satın alan kişi, satın aldığı bileti hiçbir ticari amaç gütmeksizin, münhasıran şahsi kullanımı için satın aldığını, Etkinlik Organizatörü veya temsilcileri tarafından açıkça izin verilmesi haricinde, bileti, hiçbir ticari iş veya faaliyet için kullanmayacağını beyan ve taahhüt eder. Örneğin, satın alınan bilet, üçüncü kişilere her ne şekilde olursa olsun satılamaz, biletin ilave ücretle ya da başka şekilde satışı teklif edilemez, satın alınan bilet, reklam, yarışma ve çekilişler de dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere promosyon veya diğer ticari amaçlarla kullanılamaz. Biletin, üzerinde yazılı fiyattan daha yüksek bir fiyata satılması veya satışına teşebbüs edilmesi ya da sair bir ticari tasarrufa konu edilmesi, hiçbir ücret iadesine veya başkaca taleplere hak kazandırmaksızın, bilete el koyma ve/veya biletin iptali için genclikkarnavali.com açısından haklı bir sebep teşkil eder.


Ayrıca, siparişinizi onaylayarak, bileti satın almadan önce; a) firmamız ile ilgili gerekli tüm bilgileri ve iletişim adreslerini, b) satın aldığınız bilete ve hizmete ilişkin tüm özellikleri ve ayrıca tüm vergiler dahil toplam bilet/hizmet fiyatını ve varsa tüm ek masrafları, c) Ödeme, teslimat, ifaya ilişkin bilgileri ve şikayetlere ilişkin sözleşmede Etkinlikler için kişi başı maksimum bilet adedini etkinlik sayfasında satın almanın ilk aşamasında belirtilir. Bu uygulamanın amacı haksız bilet alımlarının önüne geçmektir. Bilet alımları, bazı etkinliklerde kişi başına ve/veya kredi kartı başına, bazılarında ise hane başına sınırlandırılabilir. Genclikkarnavali.com, belirttiği adet sınırı üzerinde satın alınan biletleri, önceden bildirimde bulunmaksızın tek taraflı iptal etme hakkını saklı tutar. Biletler, genellikle internet, çağrı merkezi, perakende satış noktaları gibi çeşitli dağıtım noktaları aracılığıyla satılır. Tüm satış kanalları aynı bilet havuzuna eriştiğinden popüler etkinliklerde biletler hızlı bir şekilde tükenebilir. Bazı durumlarda etkinlikten önce Etkinlik Organizatörü 'nün kararı ile ilave bilet satışa çıkarılabilir ancak bu kapasite veya bilet mevcudiyeti konusunda herhangi bir kontrol gücüne sahip bulunmamakla birlikte bu kapsamda herhangi bir garanti de veremeyeceğimizi belirtiriz. Biletlerinizin kontrol ve muhafaza yükümlüğü size aittir. Biletlerin, doğrudan güneş ışığı veya ısı nedeniyle zarar görerek kullanılmaz hale gelebileceğini unutmayın ve onları güvenli bir yerde saklayın. Kaybolan, çalınan ya da herhangi bir şekilde tahrip olan biletlerden dolayı genclikkarnavali.com hiçbir şekilde sorumlu değildir. Etkinlik Organizatörü çeşitli sebeplerle etkinlikleri iptal edebilir veya tarihlerini değiştirebilir. Bu durumda uygulanacak prosedürü organizatör belirler ve duyurur. Etkinliğin iptal edilmesinden ve/veya etkinlik tarihinin değiştirilmesinden sitemiz sorumlu olmayıp, Etkinlik Organizatörü sorumludur. İlgili etkinliğin iptal edilip edilmediği ile tarihi değiştirilmiş bir etkinliğin yeni tarihi ve saati konularında yapılan duyurulardan bilgi sahibi olma sorumluluğu size aittir. Bir etkinliğin iptal edilmesi veya tarihinin değiştirilmesi durumunda Etkinlik Organizatöründen gerekli yetkiyi almamız şartına bağlı olarak bilet hamillerini söz konusu iptalden veya değişiklikten haberdar etmek için makul gayreti göstereceğiz. Bununla birlikte bilet hamillerinin etkinlik tarihinden önce iptalden veya değişiklikten mutlak surette haberdar edileceği konusunda hiçbir taahhütte ve/veya garantide bulunamayız. 


Kural olarak, tüm bilet satışları kesindir. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 15-(g) maddesine istinaden satın aldığınız biletlere dair cayma hakkınız bulunmamaktadır. Satılan biletlerin herhangi bir şekilde kaybolması, çalınması, hasar görmesi ya da imha olması durumunda, bilet değiştirme/yeni bilet basma ya da para iadesi yapılmaz. Etkinliğin iptal edilmesi haricinde, satılan biletler, satış işlemi sonrasında hiçbir şekilde iptal edilmez, değiştirilmez ve ücret iadesi yapılmaz. Ancak etkinliğin, bulaşıcı hastalık veya virüs salgını, Cumhurbaşkanı Kararnamesi, Bilim Kurulu kararı, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı, İl Mülki Amirin emri ya da etkinliği iptal etmeye yetkili kurum veya makam kararı ya da emri başta olmak üzere mücbir sebep dolayısıyla iptal olması nedeniyle ücret iadesi yapılmaz.

 

Bilet sahibinin tarihi değiştirilmiş etkinliğe katılmasının mümkün olmadığı hallerde (48 saat öncesine kadar bildirilmesi gerekir) bilet hamillerine ücret iadesi yapılabilir. Ücret iade tutarları, satın alınan biletin üzerinde yazılı ücret ve bilet başına uygulanan ilgili hizmet bedeli ile sınırlı olup, işlem bedeli ya da sair başkaca bir bedelin talebi mümkün değildir. Bununla birlikte, etkinliğin iptali veya ertelenmesi durumunda, Etkinlik Organizatörü geri ödeme şartları konusunda bazı sınırlandırmalar getirebilme hakkına sahip olduğu gibi, programda değişiklik yapma hakkına da sahiptir. Geri ödemeler konusunda organizatörün belirlediği son iade talebi tarihlerine ve diğer talimatlara uyulması sizin sorumluluğunuzdadır. Organizatör tarafından belirlenen iade tarihleri dışında bilet ve/veya bedel iadesi yapılamaz. Bu kapsamda genclikkarnavali.com hiçbir sorumluluk üstlenmez. İptal edilen ve ertelenen etkinliklerde bilet tutarının iade edilebilmesi için, biletlerin Satış Noktalarına fiili olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Fiili olarak teslim edilmeyen biletlere ilişkin olarak bilet bedeli iadesi yapılmamaktadır ve bu kapsamda genclikkarnavali.com hiçbir şekilde sorumlu değildir.Biletler ve/veya biletin satın alınması şartları, ilgili mekân ve Etkinlik Organizatörü 'nün kurallarına göre düzenlenmiştir. Bu kural ve düzenlemelerden herhangi birini ihlal etmeniz ya da hasara, rahatsızlığa yol açmanız, hukuka aykırı ve/veya suç teşkil edebilecek davranışlar sergilemeniz durumunda, mekân ilgilisi veya Etkinlik Organizatörü sizi mekân dışına çıkarma ya da mekâna almama hakkına sahiptir. Mekânda, güvenliğinizi sağlamak amacıyla zaman zaman güvenlik araması yapılabilir.

 

Ayrıca, bazı organizatörler, güvenlik gerekçesi ile ya da başkaca nedenlere istinaden, kişisel bilgileri bulunmayan müşterilere bilet satışı yapılmasını reddetme hakkına sahiptir. Zira etkinlik mekânına girecek kişilerin kimlik bilgilerinin etkinlik organizatöründe bulunması, başta güvenliğin sağlanması amacıyla etkinlik organizatörü için gerekli bir bilgi mahiyetinde olabilmektedir. Dolayısı ile kişisel bilgilerinizin etkinlik organizatörü ile paylaşılmasını istemez iseniz, etkinlik organizatörünün size bilet satışı yapılmasını reddetme hakkı bulunduğundan, siparişi tamamlamadan ve bileti satın almadan önce, işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan "Gizlilik Beyanını" dikkatlice okumanız gerekmektedir. Kişisel bilgilerinizi etkinlik organizatörü ile paylaşmak istemeyişiniz nedeni ile size bilet satışı yapılamayacak olması durumunda, bu durumdan sitemiz sorumlu olmayacaktır.

 

Etkinlik mekânına giriş ve çıkışlar, Etkinlik Organizatörü'nün ve etkinlik mekânının belirlediği kural ve düzenlemelere bağlı olarak yapılır. Genel olarak bilet kontrolünden sonra dışarı çıkarsanız yeniden etkinlik mekânına giriş yapamazsınız. Etkinliğe geç kalırsanız, Etkinlik Organizatörü 'nün belirlediği kural ve düzenlemelere bağlı olarak içeri girebilirsiniz ve bu kurallar organizatöre göre farklılık gösterebilir. Geç kalanların içeriye alınması konusunda genclikkarnavali.com hiçbir garanti veremez ve sorumlu değildir.  Fotoğraf makinesi, cep telefonu veya kayıt ekipmanlarının kullanımı Etkinlik Organizatörünün belirlediği kural ve düzenlemelere bağlıdır. Bu nedenle fotoğraf makinesi veya diğer kayıt ekipmanlarının, lazer kalemi ve cep telefonlarının etkinlik mekânına sokulması yasaklanabilir. Etkinlik Organizatörü, engellilere kılavuzluk eden köpekler haricinde, hayvanların etkinlik sahasına sokulmasını yasaklayabilir. Etkinlik Organizatörü, müşterilerin dışarıdan getirdiği yiyecek ve içeceklerin mekâna sokulmasını yasaklayabilir. Etkinlik mekânı, Etkinlik Organizatörü ve genclikkarnavali.com, müşterilerin şahsi eşyalarıyla ilgili hiçbir sorumluluğu üstlenmez. Bilet hamili, sadece bilet üzerinde yazılı kıymeti haiz bir adet yer üzerinde hak sahibi olup, etkinlik mekânı veya Etkinlik Organizatörü, bilet sahibine, bilet üzerinde belirtilen yerden farklı bir yer verme hakkını saklı tutar. Bu durumdan yalnızca Organizatör sorumludur. genclikkarnavali.com, bilet üzerinde yazılı bedel ve ilgili hizmet bedeli dışında, biletlere/bilet satışlarına ve/veya etkinliklere ilişkin olarak başkaca hiçbir yükümlülük, taahhüt ve sorumluluk altında değildir. Siz, sitemizin sorumluluğunun bu madde ile sınırlı olduğunu ve her ne nam adı altında olursa olsun, işbu maddedeki sorumluluk limiti dışında, sitemizi sorumluluk kabul etmeyeceğini önceden kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırsınız.